DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองเชียงราย7,09894713.347,8871,07913.687,69199612.956,16984413.68
 เวียงชัย2,2492099.291,9461869.562,2931888.202,14824711.50
 เชียงของ2,17527512.642,02226313.012,07624511.801,66323714.25
 เทิง4,45758313.084,2194209.953,6063379.352,81833011.71
 พาน4,56451311.244,31443410.064,43955812.574,18453812.86
 ป่าแดด1,2311008.121,051938.851,062797.447507610.13
 แม่จัน4,64789819.324,00065816.455,18784216.233,66856015.27
 เชียงแสน2,44825010.212,23224611.022,5132489.871,84118610.10
 แม่สาย3,2593219.851,6101569.692,2922169.421,2041078.89
 แม่สรวย2,83448217.012,41335514.713,03540413.312,31931713.67
 เวียงป่าเป้า2,90056719.552,79856220.092,03931615.501,76128216.01
 พญาเม็งราย1,75225514.551,64220912.731,69820512.072,12128713.53
 เวียงแก่น3,07490929.573,16098031.013,15098931.402,56579631.03
 ขุนตาล1,5011409.331,3691218.841,3601309.561,3051037.89
 แม่ฟ้าหลวง1,73827515.821,63925415.501,58329718.761,58328417.94
 แม่ลาว1,34814210.531,38516011.551,29016612.8779210313.01
 เวียงเชียงรุ้ง1,26013410.631,17412710.821,2071139.361,18813511.36
 ดอยหลวง90613815.2396317217.8691111913.061,04014714.13
 รวมทั้งหมด49,4417,13814.4445,8246,47514.1347,4326,44813.5939,1195,57914.26
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 1 มิถุนายน 2560