DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองน่าน7,0581,87726.595,23470213.415,10164312.616,6051,26419.14
 แม่จริม79218923.8670517825.2576816421.3581813416.38
 บ้านหลวง2153114.421512013.252073014.492313012.99
 นาน้อย1,54819312.471,65620812.561,40115010.711,77821512.09
 ปัว2,00922211.052,00321310.631,5121389.131,9781909.61
 ท่าวังผา2,23628912.922,02623011.351,97525112.712,08228113.50
 เวียงสา2,8832839.822,57126710.392,72628610.492,5682278.84
 ทุ่งช้าง1,00319419.341,03318618.011,14625221.991,12619817.58
 เชียงกลาง982959.6799610310.341,11411710.501,152968.33
 นาหมื่น5267213.69601609.985547012.644875210.68
 สันติสุข63811718.346327712.186108313.616848211.99
 บ่อเกลือ61119031.1050717033.5374322530.2867316524.52
 สองแคว6868.821022322.551552516.131703118.24
 ภูเพียง1,21317414.341,32617613.271,3631319.611,4321137.89
 เฉลิมพระเกียรติ51215830.863318726.2842714233.2651516832.62
 รวมทั้งหมด22,2944,09018.3519,8742,70013.5919,8022,70713.6722,2993,24614.56
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 2 พฤษภาคม 2560