DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองลำปาง7,5401,06014.067,3231,04414.267,04894713.447,87299912.69
 แม่เมาะ1,56716210.341,50115310.191,39416611.911,5101509.93
 เกาะคา2,06429214.151,75622812.982,16132214.901,28816813.04
 เสริมงาม1,04010910.481,06216415.441,04513913.301,03314814.33
 งาว1,96631115.822,33639516.913,02441413.692,04430614.97
 แจ้ห่ม1,03213012.601,09213912.731,22616713.621,03511010.63
 วังเหนือ1,57923915.141,33318413.801,36317712.991,37319013.84
 เถิน1,74422012.611,7241729.982,5792509.692,16822710.47
 แม่พริก3683810.333924912.50413286.78351164.56
 แม่ทะ2,35134514.672,40231913.282,52833313.172,25528212.51
 สบปราบ1,067797.401,147827.151,0781069.831,080989.07
 ห้างฉัตร1,439815.631,4281178.191,397775.511,4121117.86
 เมืองปาน1,30413910.661,1221089.631,32214410.891,2631199.42
 รวมทั้งหมด25,0613,20512.7924,6183,15412.8126,5783,27012.3024,6842,92411.85
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 13 สิงหาคม 2560