DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองจันทบุรี5,6573045.374,9592945.934,6691863.983,3452186.52
 ขลุง2,8591445.042,4721224.942,432773.172,756883.19
 ท่าใหม่3,0281464.822,4791475.932,7041515.582,4751616.51
 โป่งน้ำร้อน3,28944513.532,26225311.182,67128410.632,35633714.30
 มะขาม1,719814.711,462493.351,644633.831,585805.05
 แหลมสิงห์1,343775.731,205675.561,323826.201,196655.43
 สอยดาว4,1253358.123,9572285.763,2652688.212,4971224.89
 แก่งหางแมว2,35729612.562,32325510.982,4402118.652,33823710.14
 นายายอาม1,5811026.451,457745.081,442624.301,173968.18
 เขาคิชฌกูฏ1,843713.851,752814.621,744663.781,254766.06
 รวมทั้งหมด27,8012,0017.2024,3281,5706.4524,3341,4505.9620,9751,4807.06
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 7 กุมภาพันธ์ 2560