DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองกาฬสินธุ์7,1776929.647,57178310.346,40969010.776,19469211.17
 นามน1,74033519.251,72623113.382,16330013.872,15140018.60
 กมลาไสย3,92140310.283,90840310.313,73038910.433,82241810.94
 ร่องคำ80814117.45446143.143546217.511762111.93
 กุฉินารายณ์4,37260113.753,26233210.182,67827710.343,0372949.68
 เขาวง1,18516714.091,1491069.231,10212711.521,15212911.20
 ยางตลาด5,8881,06218.046,57898715.005,70799117.365,3621,09320.38
 ห้วยเม็ก2,3132028.732,6161686.422,30428612.412,00524212.07
 สหัสขันธ์2,36932213.592,39542117.582,15623710.992,03632315.86
 คำม่วง2,7502288.292,7872368.472,6342459.302,6422539.58
 ท่าคันโท1,292866.662,2871104.811,5521167.471,045797.56
 หนองกุงศรี3,16371822.704,05540810.063,1032297.383,1952086.51
 สมเด็จ3,42664718.883,07176724.983,13585727.342,64770626.67
 ห้วยผึ้ง1,91228915.121,89132116.981,64925815.651,39021215.25
 สามชัย1,39721915.681,44122215.411,42125718.091,34521215.76
 นาคู1,30921516.421,34820715.361,21717114.051,21516713.74
 ดอนจาน1,432835.801,584754.731,643623.77935333.53
 ฆ้องชัย784516.511,22516013.0699510310.351,20215012.48
 รวมทั้งหมด47,2386,46113.6849,3405,95112.0643,9525,65712.8741,5515,63213.55
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 7 พฤษภาคม 2560