DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองน่าน5,02682416.395,13465512.764,77964313.456,17381013.12
 แม่จริม2683211.9457015427.0262315124.2461615925.81
 บ้านหลวง2092813.40198199.607845.131161815.52
 นาน้อย993929.261,017868.461,68222913.611,59818611.64
 ปัว1,87019910.642,04724211.821,71022413.102,5572519.82
 ท่าวังผา2,01522211.022,40333613.982,30632714.182,12624911.71
 เวียงสา2,96530210.192,7062519.283,09837111.982,9542679.04
 ทุ่งช้าง94317818.8880510813.421,00523223.0883112014.44
 เชียงกลาง1,14111910.431,027949.151,09512811.69983838.44
 นาหมื่น594366.06371379.973224112.734865210.70
 สันติสุข83315018.0182916219.5474016322.0378615920.23
 บ่อเกลือ28510235.7955615728.2430810433.7753815027.88
 สองแคว761317.1178911.54761215.793148828.03
 ภูเพียง863799.15618579.2293712813.661,02811911.58
 เฉลิมพระเกียรติ36013637.7833110331.1229410836.7348416133.26
 รวมทั้งหมด18,4412,51213.6218,6902,47013.2219,0532,86515.0421,5902,87213.30
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 22 กุมภาพันธ์ 2560