DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองจันทบุรี6,6265087.676,1374717.676,2334447.127,5153584.76
 ขลุง2,734923.372,610953.643,0291364.493,1371173.73
 ท่าใหม่3,1931514.733,0521745.702,7061595.882,9591655.58
 โป่งน้ำร้อน2,4592429.843,41939511.553,22848515.022,2851697.40
 มะขาม1,692643.781,660653.921,8371045.661,517926.06
 แหลมสิงห์1,252624.951,252816.471,3411158.581,344936.92
 สอยดาว4,9413467.004,3782676.103,9551974.983,5611714.80
 แก่งหางแมว2,1951587.202,4851335.352,8142057.291,9381447.43
 นายายอาม1,778975.461,530996.471,669955.691,385775.56
 เขาคิชฌกูฏ2,0381437.022,0011336.652,1151235.821,922804.16
 รวมทั้งหมด28,9081,8636.4428,5241,9136.7128,9272,0637.1327,5631,4665.32
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 1 มกราคม 2561