DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองเชียงใหม่2,07324912.011,76328516.172,03032215.863,12339212.55
 จอมทอง2,64758021.912,44054622.382,40750921.152,24744819.94
 แม่แจ่ม3,79746312.193,77375620.043,46272320.883,08051716.79
 เชียงดาว1,81638321.091,25331324.981,58638824.461,75926715.18
 ดอยสะเก็ด1,87126414.111,95131316.041,88429515.661,80023713.17
 แม่แตง2,78346616.742,56444417.322,62248118.342,12540218.92
 แม่ริม2,71735312.992,88648116.672,91250017.172,86038413.43
 สะเมิง1,00123123.0892724626.541,00930530.231,11530627.44
 ฝาง3,67257415.633,70954714.754,26576517.942,85937713.19
 แม่อาย2518031.871625030.861,49029419.733,31134810.51
 พร้าว1,75032718.691,58924215.231,65025415.391,38231522.79
 สันป่าตอง2,34131913.632,32032213.882,43431813.062,1902149.77
 สันกำแพง2,31630813.301,94026413.612,28430313.272,21726812.09
 สันทราย4,08479919.563,64570019.203,58457315.994,14170917.12
 หางดง2,43839416.161,91030515.972,83740014.102,86749517.27
 ฮอด2,30734314.872,01125212.531,99237118.621,59318511.61
 ดอยเต่า1,22818214.821,42318713.141,16818015.411,37619213.95
 อมก๋อย4,5371,02622.614,4511,10924.924,48896021.394,20183519.88
 สารภี1,8981407.381,40815210.801,36015711.541,53718311.91
 เวียงแหง430184.19682314.55420286.67456408.77
 ไชยปราการ1,55719812.721,67723013.712,07830514.681,81826714.69
 แม่วาง97017718.2592614215.331,05215114.351,58427917.61
 แม่ออน1,08513612.5395914114.7099513713.7796514014.51
 ดอยหล่อ73810013.5589110111.347498311.0885311313.25
 กัลยาณิวัฒนา89523326.0386823026.5075218624.7383419423.26
 รวมทั้งหมด51,2028,34316.2948,1288,38917.4351,5108,98817.4552,2938,10715.50
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 23 ธันวาคม 2559