DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองน่าน4,43162414.084,28958213.574,63972415.614,91667613.75
 แม่จริม76317422.8066310215.3854913324.232023818.81
 บ้านหลวง2494618.472984314.433485114.66741013.51
 นาน้อย1,5391539.941,69218510.931,35514710.851,221907.37
 ปัว2,75634312.452,76029410.652,07623311.222,22724310.91
 ท่าวังผา2,57437114.412,32832313.872,09129314.012,18927012.33
 เวียงสา3,05131210.233,0612217.223,1022768.902,5102138.49
 ทุ่งช้าง97424925.5694021723.0962511818.887728410.88
 เชียงกลาง1,14414012.241,15414112.2291910511.4392712113.05
 นาหมื่น600599.83612447.195647312.945756411.13
 สันติสุข80914517.9278816020.3073416622.6271116122.64
 บ่อเกลือ1,03927926.8559820033.4470221530.6377824531.49
 สองแคว56112522.284408719.774889519.471481711.49
 ภูเพียง1,30414310.971,206988.13924859.208588710.14
 เฉลิมพระเกียรติ55619935.7949518437.1746920944.562729133.46
 รวมทั้งหมด22,3503,36215.0421,3242,88113.5119,5852,92314.9218,3802,41013.11
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 22 กุมภาพันธ์ 2560