DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองตราด3,69343211.704,0243528.754,86454511.204,07345711.22
 คลองใหญ่80810412.871,18315212.851,11511710.491,33423017.24
 เขาสมิง2,3331566.692,3381225.222,5891646.332,4291265.19
 บ่อไร่867617.04707344.816937510.82823809.72
 แหลมงอบ928737.87919788.491,172716.061,210826.78
 เกาะกูด1300.00821821.9515213.3318422.22
 เกาะช้าง258124.6517763.39413122.91370133.51
 รวมทั้งหมด8,9008389.429,4307628.0810,8619869.0810,2579929.67
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 3 พฤศจิกายน 2561