DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับจังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ จังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เชียงใหม่2376728.27852124.71692231.88491530.6134926.47
2ลำพูน351645.71700.008112.5010660.0010990.00
3ลำปาง957073.68312477.42171482.35261557.69211780.95
4แพร่383489.47141285.7188100.009888.897685.71
5น่าน512650.988337.50261453.8510440.007571.43
6พะเยา251560.0013753.855360.0033100.004250.00
7เชียงราย32616851.531315844.27734460.27622946.77603761.67
8แม่ฮ่องสอน1845831.52601220.00592338.98361027.78291344.83
9รวมทั้งหมด99145445.8134913739.2626512948.682059043.901729856.98
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2564