DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับจังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ จังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เชียงใหม่2618432.18842934.52681522.06661827.27432251.16
2ลำพูน25624.009333.33500.009222.222150.00
3ลำปาง17416192.53696695.65484389.58353394.29221986.36
4แพร่756181.33191473.68221881.82231982.61111090.91
5น่าน662436.3621733.33171058.8219526.329222.22
6พะเยา654772.3115960.00191578.95161168.75151280.00
7เชียงราย32417453.70913740.66834554.22714969.01794354.43
8แม่ฮ่องสอน1633923.93571424.56521325.00301033.332428.33
9รวมทั้งหมด1,15359651.6936517949.0431415950.6426914754.6520511154.15
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565