DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับจังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ จังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1บึงกาฬ4404610.451432215.38111119.919177.699566.32
2หนองบัวลำภู360246.6710276.868977.877379.599633.13
3อุดรธานี1,39234624.864339221.253289027.443128627.563197824.45
4เลย5107414.511622515.431181411.861132522.12117108.55
5หนองคาย50912324.171594125.791193327.731012524.751302418.46
6สกลนคร1,11822920.483266419.632626123.282335523.612974916.50
7นครพนม744354.7022594.00202157.4315263.9516553.03
8รวมทั้งหมด5,07387717.291,55026016.771,22923118.801,07521119.631,21917514.36
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565