DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับจังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ จังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1ชัยนาท2443012.3058712.0760915.00571119.306934.35
2นครสวรรค์87058066.6724817570.5621213664.1520113265.6720913765.55
3อุทัยธานี32612036.81853642.351074743.93842732.14501020.00
4กำแพงเพชร58938365.0319213972.4016711166.471538454.90774963.64
5พิจิตร33518655.52995656.57723954.17744155.41905055.56
6รวมทั้งหมด2,3641,29954.9568241360.5661834255.3456929551.8549524950.30
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565