DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับจังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ จังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1บึงกาฬ75610413.762112712.801693118.341732916.76203178.37
2หนองบัวลำภู78000.0021600.0020500.0015800.0020100.00
3อุดรธานี2,30465228.3064517426.9856715727.6952117132.8257115026.27
4เลย846465.44219146.39192105.21217156.9121873.21
5หนองคาย71816022.281764324.431573824.201883518.621974422.34
6สกลนคร1,61131819.7449010621.633658322.743586417.883986516.33
7นครพนม896525.80273124.401822111.5419794.57244104.10
8รวมทั้งหมด7,9111,33216.842,23037616.861,83734018.511,81232317.832,03229314.42
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565