DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ จังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เชียงใหม่1,29900.0037900.0030300.0028100.0033600.00
2ลำพูน1382820.2932515.6328932.14351028.574349.30
3ลำปาง3483510.06851214.1262914.529388.6010865.56
4แพร่46600.0015500.008300.009400.0013400.00
5น่าน52511722.291554126.451052725.711343022.391311914.50
6พะเยา29810.349600.005711.756900.007600.00
7เชียงราย1,04950.4831010.3222710.4424420.8226810.37
8แม่ฮ่องสอน3886516.751031716.501071917.76791620.25991313.13
9รวมทั้งหมด4,5112515.561,315765.78972666.791,029666.411,195433.60
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565