DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองอุดรธานี376174.5211121.808567.068744.609355.38
2กุดจับ36925.0014214.297228.575360.0010220.00
3หนองวัวซอ4349.301700.009333.331218.33500.00
4กุมภวาปี16710361.68523363.46301756.67482756.25372670.27
5โนนสะอาด231147.834125.006466.679333.334375.00
6หนองหาน12910682.17343088.24312993.55262388.46382463.16
7ทุ่งฝน11872.735480.0022100.002150.002150.00
8ไชยวาน2514.00500.008112.50700.00500.00
9ศรีธาตุ22522.73800.005360.004125.005120.00
10วังสามหมอ4836.251700.001400.007114.2910220.00
11บ้านดุง1512013.255048.0036719.4441614.6324312.50
12บ้านผือ1411712.0636411.1140410.0025624.004037.50
13น้ำโสม512039.2215426.6714535.7112650.0010550.00
14เพ็ญ1301511.5450714.002827.1422418.183026.67
15สร้างคอม500.00300.00200.00000.00000.00
16หนองแสง7114.29400.002150.00100.00000.00
17นายูง8112.50300.002150.00100.00200.00
18พิบูลย์รักษ์19526.325120.007342.86300.004125.00
19รวมทั้งหมด1,39234624.864339221.253289027.443128627.563197824.45
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565