DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองอุดรธานี385318.0511786.8410232.94991313.1367710.45
2กุดจับ41819.5116318.757228.579111.119222.22
3หนองวัวซอ45613.331715.886116.671119.0911327.27
4กุมภวาปี23411850.43834453.01483062.50542750.00491734.69
5โนนสะอาด34617.6518422.226116.677114.29300.00
6หนองหาน1501510.003925.133126.4535514.2945613.33
7ทุ่งฝน1600.00800.00300.00400.00100.00
8ไชยวาน2827.148225.00900.00700.00400.00
9ศรีธาตุ27725.9310440.007228.57400.006116.67
10วังสามหมอ4712.131516.67700.00600.001900.00
11บ้านดุง135139.6348510.4227414.8125312.003512.86
12บ้านผือ1752112.0043818.6058813.7929310.344524.44
13น้ำโสม52917.311300.0012216.6711436.3616318.75
14เพ็ญ13996.4751611.763512.862514.002813.57
15สร้างคอม14214.29200.004250.00500.00300.00
16หนองแสง1000.00400.00200.00300.00100.00
17นายูง1815.567114.29500.00300.00300.00
18พิบูลย์รักษ์12433.334125.003266.673133.33200.00
19รวมทั้งหมด1,56225316.205039017.893726016.133406017.653474312.39
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565