DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองอุดรธานี54710519.201798044.69127129.4513175.3411065.45
2กุดจับ671623.8825832.0020420.00700.0015426.67
3หนองวัวซอ481020.8317529.4113430.778112.501000.00
4กุมภวาปี2247131.70601931.67512243.14661827.27471225.53
5โนนสะอาด331339.399444.446350.0012433.336233.33
6หนองหาน195115.645347.555523.6440410.004712.13
7ทุ่งฝน1417.14300.004125.00300.00400.00
8ไชยวาน37718.9210440.00500.009111.1113215.38
9ศรีธาตุ451022.2220525.009333.3310220.00600.00
10วังสามหมอ5935.0816212.501417.141200.001700.00
11บ้านดุง1744727.01541935.19362158.3336411.114836.25
12บ้านผือ1943518.0447817.02541120.37561221.4337410.81
13น้ำโสม793139.2417952.94221150.0023939.1317211.76
14เพ็ญ213219.8642614.2940410.0057610.537456.76
15สร้างคอม37410.819111.1110110.008225.001000.00
16หนองแสง2600.00800.00600.00700.00500.00
17นายูง17211.766116.675120.00300.00300.00
18พิบูลย์รักษ์18633.337228.573133.335360.00300.00
19รวมทั้งหมด2,02739319.3958217730.4148010221.254937314.81472418.69
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565