DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองขอนแก่น96535336.5830118160.1316810059.522376125.74259114.25
2บ้านฝาง563053.5713861.54211047.629777.7813538.46
3พระยืน541629.6316318.7523834.786350.009222.22
4หนองเรือ363186.111313100.009888.897685.717457.14
5ชุมแพ2755921.4574810.81681319.12703042.8663812.70
6สีชมพู53611.321815.5613215.3811218.181119.09
7น้ำพอง831416.87271140.742229.091815.561600.00
8อุบลรัตน์362569.448675.009888.8911872.738337.50
9กระนวน1071211.2136513.8922313.6420210.002926.90
10บ้านไผ่1692011.8339923.0830310.006457.813638.33
11เปือยน้อย15640.00300.005360.00200.005360.00
12พล1052725.7121314.29291034.4824729.1731722.58
13แวงใหญ่26311.547342.86800.00700.00400.00
14แวงน้อย2528.00500.003133.336116.671100.00
15หนองสองห้อง4137.321300.004125.001516.679111.11
16ภูเวียง762431.5822836.3621628.5717529.4116531.25
17มัญจาคีรี612540.9818316.6713861.5413538.4617952.94
18ชนบท25312.009222.224125.00700.00500.00
19เขาสวนกวาง361541.679555.5611436.366233.3310440.00
20ภูผาม่าน21419.056233.336116.67100.008112.50
21บ้านแฮด1372014.6035720.0036925.003937.692713.70
22รวมทั้งหมด2,40269829.0669327840.1252520138.2959014925.255947011.78
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565