DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ระดับอำเภอ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ลำดับ อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เมืองจันทบุรี18352.732514.002414.171900.0011532.61
2ขลุง3226.25400.005120.00700.001616.25
3ท่าใหม่341338.248337.5010440.008562.508112.50
4โป่งน้ำร้อน402255.0015320.0011763.648675.0066100.00
5มะขาม301446.67500.0010440.008787.507342.86
6แหลมสิงห์900.00300.00200.00200.00200.00
7สอยดาว661015.1510220.0019526.322214.5515213.33
8แก่งหางแมว5846.901300.0016212.5017211.761200.00
9นายายอาม1815.568112.50400.00400.00200.00
10เขาคิชฌกูฏ221150.003133.334125.006466.679555.56
11รวมทั้งหมด4928216.67941111.701052523.811012524.751922110.94
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565