DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก ระดับเขตสุขภาพ

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  เขตสุขภาพ รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เขต 158,81338,64565.7125,01415,34961.3624,06814,78661.4323,95315,36964.1622,93214,23462.07
 เขต 235,46325,12170.8415,2609,90164.8814,7229,81566.6714,40510,00069.4212,7899,19971.93
 เขต 325,89019,84976.6711,3068,20772.5911,1278,03172.1810,2978,02577.949,6707,34375.94
 เขต 442,13929,16769.2217,82010,79960.617,70910,95561.8617,77811,71565.916,54611,34868.58
 เขต 552,54440,25176.6023,36316,42070.2821,28515,47772.7122,78116,68773.2519,81114,39372.65
 เขต 666,83448,46672.5227,39118,37667.0925,94817,85968.8325,68818,27371.1323,75916,95571.36
 เขต 749,45138,67378.2021,03915,84175.2920,13315,3017619,60715,21877.6217,19213,13376.39
 เขต 871,73144,50062.0431,58218,55958.7629,31718,16461.9629,34218,16761.9125,75316,18862.86
 เขต 955,42944,17279.6924,92218,60874.6622,72517,77478.2122,32317,67879.1919,14315,38980.39
 เขต 1043,14532,10274.4018,92913,70572.417,91012,91072.0817,91413,42774.9515,70311,40672.64
 เขต 1161,65239,03563.3225,96416,03161.7425,13815,57961.9723,92115,23463.6822,00814,30765.01
 เขต 12108,31170,46165.0548,28729,49661.0847,24929,21761.8445,10727,85461.7540,36325,06062.09
 สสม.2373012.662373012.66000000000
 รวมทั้งหมด671,639470,47270.05291,114191,32265.72277,331185,86867.02273,116187,64768.71245,669168,95568.77

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ

วันที่ประมวลผล: 0 543