DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สันมหาพน37235394.8916715995.2116314890.817116395.3217115389.47
 แม่แตง100.00000100000000
 แม่หอพระ33100.001110022100000000
 สันป่ายาง11100.0011100000000000
 เมืองก๋าย100.00100000000000
 บ้านช้าง3266.670003266.67000000
 กื้ดช้าง100.00100000000000
 รวมทั้งหมด38235993.9817116194.1516915289.9417116395.3217115389.47

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564