DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เชียงดาว12812496.88666090.91605388.33564885.71534992.45
 เมืองนะ22021698.181009797112112100979496.91939096.77
 เมืองงาย2828100.0077100141410016161001111100
 แม่นะ696797.10302996.67353394.293030100272696.3
 เมืองคอง141392.86111090.9188100000000
 ปิงโค้ง16916798.82767598.68828198.78757498.67787798.72
 ทุ่งข้าวพวง454293.33181583.33212095.24181583.33191789.47
 รวมทั้งหมด67365797.6230829395.1333232196.6929227794.8628127096.09

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564