DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ศรีสงคราม39216241.331196957.981977136.041585534.811225545.08
 นาเดื่อ665786.36392871.79383078.95383592.112222100
 บ้านเอื้อง12712296.06645789.06595694.9253531005555100
 สามผง626198.39343397.06292896.5529291002828100
 ท่าบ่อสงคราม433888.37262076.92221986.362323100181688.89
 บ้านข่า393897.44201785242395.8314141001616100
 นาคำ6565100.00272696.3282796.43333193.94333296.97
 โพนสว่าง1919100.00121191.678562.57710066100
 หาดแพง424197.62222195.45161593.75181372.22171376.47
 รวมทั้งหมด85560370.5336328277.6942127465.0837326069.7131724376.66

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562