DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ธาตุพนม96452354.2529212743.4928312042.434121462.7640024260.5
 ฝั่งแดง2727100.0010101001111100991001212100
 โพนแพง3838100.0010990171482.35211676.191515100
 พระกลางทุ่ง3333100.00181794.44151510010101001111100
 นาถ่อน4646100.00232295.652525100171694.121919100
 แสนพัน141178.574410044100771008562.5
 ดอนนางหงส์5151100.0028281001313100991001616100
 น้ำก่ำ908897.78383694.74383592.11464597.83393692.31
 อุ่มเหม้า525198.081414100191684.21292689.66292896.55
 นาหนาด454191.11252184262180.77201785161593.75
 กุดฉิม2525100.001212100131310010101001010100
 ธาตุพนมเหนือ1818100.00771001010100111110066100
 รวมทั้งหมด1,40395267.8548130763.8347429762.6653039073.5858141571.43

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562