DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นครราชสีมา17,38715,43188.757,5146,53987.027,6446,53885.537,1706,29287.756,0645,10384.15
 บุรีรัมย์16,29013,67383.936,9515,95085.66,7265,69184.616,5405,41982.865,1874,66689.96
 สุรินทร์11,70611,01194.065,1564,67990.754,9354,45990.354,9404,48790.834,5584,19391.99
 ชัยภูมิ11,82110,86791.934,8014,513944,9394,55392.184,8014,38791.384,4243,77985.42
 รวมทั้งหมด57,20450,98289.1224,42221,68188.7824,24421,24187.6123,45120,58587.7820,23317,74187.68

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564