DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บึงกาฬ5,9244,33573.182,5121,85073.652,4651,88276.352,3991,82776.162,1721,61074.13
 หนองบัวลำภู6,9545,27175.802,9032,31279.642,9212,21775.92,7342,02073.882,4081,68169.81
 อุดรธานี19,34114,17573.297,7025,87876.327,7255,99977.668,1456,04074.167,5525,22369.16
 เลย2,3761,82376.7322921192.1437533789.8767860388.941,7331,24071.55
 หนองคาย5,2074,85693.262,5942,40192.562,4352,23591.792,1731,95489.921,8501,65489.41
 สกลนคร10,2418,94187.314,9154,31987.875,1544,32683.935,0374,40487.4368155180.91
 นครพนม7,4767,09994.963,0742,92895.253,3123,07792.93,2183,00793.442,9182,71392.97
 รวมทั้งหมด57,51946,50080.8423,92919,89983.1624,38720,07382.3124,38419,85581.4319,31414,67275.97

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564