DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เชียงใหม่15,10110,57170.006,3894,35668.186,4354,31267.016,3514,26067.086,0344,07467.52
 ลำพูน2,0821,58476.081,04769666.4883060873.2580763478.5676363382.96
 ลำปาง5,1853,71671.671,9381,39672.032,0481,48872.662,1331,58974.51,9931,44772.6
 แพร่3,9562,83171.561,6601,10666.631,7621,20368.271,7231,12665.351,5861,05466.46
 น่าน5,2964,04976.452,2051,54369.982,2321,65974.331,9881,51476.162,0821,58876.27
 พะเยา4,1963,69087.941,9591,68485.961,8941,62585.81,8111,52784.321,5501,29683.61
 เชียงราย12,6069,28673.665,5453,83569.165,4613,78969.385,2193,74771.84,4473,54179.63
 แม่ฮ่องสอน5,6864,55480.092,4991,92977.192,5671,95376.082,3301,80377.382,2791,75577.01
 รวมทั้งหมด54,10840,28174.4523,24216,54571.1923,22916,63771.6222,36216,20072.4420,73415,38874.22

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564