DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นครราชสีมา18,62415,65784.077,7186,29081.57,6826,27781.717,7196,18680.147,0005,68181.16
 บุรีรัมย์16,69113,78282.576,6365,40981.516,5905,40181.966,7795,50281.166,2785,10181.25
 สุรินทร์12,24511,03890.145,7164,97487.025,2204,61688.435,0014,45689.14,3093,74586.91
 ชัยภูมิ12,61711,95294.735,5045,26095.575,4155,04193.095,1494,71991.654,5664,04788.63
 รวมทั้งหมด60,17752,42987.1225,57421,93385.7624,90721,33585.6624,64820,86384.6422,15318,57483.84

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563