DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บึงกาฬ6,5704,73071.992,6551,95073.452,5982,01177.412,7762,02272.842,4971,82072.89
 หนองบัวลำภู6,6356,01990.722,6562,27485.622,8592,516882,8952,56688.642,4632,09384.98
 อุดรธานี21,14215,89775.198,5826,37874.328,6976,51774.938,9176,71975.358,0646,12475.94
 เลย9,3746,88073.393,7262,76374.153,8952,94175.513,9972,96174.083,9072,77471
 หนองคาย6,0915,51090.462,8862,43384.32,8762,49086.582,6282,37590.372,2832,06790.54
 สกลนคร13,45110,84780.645,8064,47977.145,7014,55679.925,4164,33179.974,7244,04885.69
 นครพนม7,8157,41094.823,3213,00490.453,3263,02891.043,3703,15693.653,1142,89993.1
 รวมทั้งหมด71,07857,29380.6129,63223,28178.5729,95224,05980.3329,99924,13080.4427,05221,82580.68

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2563