DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เชียงใหม่15,46811,37873.567,1154,696666,5244,68571.816,0134,52075.175,4774,09974.84
 ลำพูน2,4541,75971.681,09476569.931,08677170.991,01474072.9880361876.96
 ลำปาง5,3044,26780.452,1991,81282.42,0801,70381.882,0621,62478.761,9791,44873.17
 แพร่4,3312,87366.341,9051,05355.281,8771,22965.481,8611,18363.571,6301,06265.15
 น่าน5,6334,33576.962,3411,72373.62,4201,77173.182,3331,75575.232,1361,55472.75
 พะเยา4,4893,86486.082,1291,81085.022,0541,76886.081,8991,59583.991,6051,32582.55
 เชียงราย14,37210,06870.055,9693,87564.925,9813,97166.395,8143,95267.975,4383,85970.96
 แม่ฮ่องสอน5,8424,73080.972,5171,99879.382,6512,02476.352,4531,91377.992,2941,83379.9
 รวมทั้งหมด57,89343,27474.7525,26917,73270.1724,67317,92272.6423,44917,28273.721,36215,79873.95

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2563