DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นครราชสีมา17,07213,99381.967,3885,62976.196,9705,50779.016,8725,77984.096,1755,25385.07
 บุรีรัมย์14,21111,39680.195,9354,60077.515,6804,43478.065,5004,27377.695,5464,17475.26
 สุรินทร์12,63610,79085.395,8154,78882.345,3454,36381.635,0094,14582.754,6203,87683.9
 ชัยภูมิ12,56610,41282.865,6594,58981.095,1014,08880.144,9224,01381.534,6063,78582.18
 รวมทั้งหมด56,48546,59182.4824,79719,60679.0723,09618,39279.6322,30318,21081.6520,94717,08881.58

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562