DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บึงกาฬ6,7444,75170.452,8272,00270.822,6541,83269.032,6581,90771.752,5711,74567.87
 หนองบัวลำภู6,8273,30948.472,6921,49155.392,7211,36850.282,6911,30148.352,6101,20646.21
 อุดรธานี20,40013,69167.117,9515,28966.528,1205,18263.828,1875,67669.338,4095,57766.32
 เลย9,0216,22168.963,8522,56066.463,8042,55667.193,7792,45264.883,4822,36167.81
 หนองคาย5,7365,20890.792,5832,24486.882,3951,96381.962,4492,04883.632,3412,03486.89
 สกลนคร15,30710,79070.496,5774,53268.916,3064,39369.666,2794,42870.525,6213,84368.37
 นครพนม7,3595,71177.613,1132,40277.163,0992,34175.543,0422,35877.512,8362,18977.19
 รวมทั้งหมด71,39449,68169.5929,59520,52069.3429,09919,63567.4829,08520,17069.3527,87018,95568.01

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562