DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เชียงใหม่15,65311,27172.016,6004,62370.056,6964,35264.996,1934,49972.656,0724,42472.86
 ลำพูน2,4931,42056.961,13663155.551,0695885598453754.5797256858.44
 ลำปาง4,7864,24288.632,0651,83288.721,9851,73387.31,9161,66486.851,8191,51883.45
 แพร่4,4552,69060.381,8701,02054.551,7941,01956.81,8181,07759.241,7411,07561.75
 น่าน5,7164,25574.442,2751,63972.042,2471,52467.822,3331,65170.772,3101,65471.6
 พะเยา4,7043,75579.832,1271,62976.592,0281,45771.841,9601,41272.041,8161,48281.61
 เชียงราย15,4019,89864.276,1543,64059.155,9293,42357.736,0133,72061.876,1533,90163.4
 แม่ฮ่องสอน5,8574,52677.282,5201,83172.662,3481,72173.32,4211,88777.942,5171,90675.73
 รวมทั้งหมด59,06542,05771.2024,74716,84568.0724,09615,81765.6423,63816,44769.5823,40016,52870.63

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562