DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นครราชสีมา15,85313,14882.947,0125,58579.656,2285,13082.376,2135,10182.15,7454,77983.19
 บุรีรัมย์13,95811,32781.155,8784,70380.015,6124,46979.635,6624,38277.395,2124,14479.51
 สุรินทร์13,66310,85979.486,3584,63172.845,8004,37975.55,5244,30777.974,9273,79477
 ชัยภูมิ13,1639,90075.215,7303,78966.135,2193,91074.925,2254,10878.624,5163,70582.04
 รวมทั้งหมด56,63745,23479.8724,97818,70874.922,85917,88878.2522,62417,89879.1120,40016,42280.5

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561