DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ขอนแก่น20,40215,52976.128,2846,07173.298,0706,07275.248,1976,26476.427,3585,59876.08
 มหาสารคาม8,7176,94479.663,6452,84177.943,4752,64376.063,1442,42477.13,0062,25975.15
 ร้อยเอ็ด9,6368,25485.663,7253,08882.93,8713,21483.034,1373,47283.934,1103,40682.87
 กาฬสินธุ์10,4327,31570.124,2452,80266.014,0872,79268.314,0602,87970.913,9612,66267.21
 รวมทั้งหมด49,18738,04277.3419,89914,80274.3919,50314,72175.4819,53815,03976.9718,43513,92575.54

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 9 มิถุนายน 2562