DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เชียงใหม่15,07110,41569.116,1804,04665.476,1803,96964.226,2294,16166.86,4104,03062.87
 ลำพูน2,5631,53860.011,24462350.081,12755849.511,05864260.6899254655.04
 ลำปาง6,0174,75479.012,5921,91673.922,3561,83477.842,3941,92580.412,1861,73879.51
 แพร่4,8242,53752.592,00398549.181,93395449.351,84996051.921,81090650.06
 น่าน5,7554,05370.432,3331,52065.152,3431,57367.142,3181,55867.212,2581,53968.16
 พะเยา4,7793,10364.932,0001,25262.62,0351,27062.412,0191,25862.312,0131,26462.79
 เชียงราย15,0458,90459.186,0303,30054.735,8343,17454.416,0523,44356.896,1203,45356.42
 แม่ฮ่องสอน6,0614,67577.132,6721,93572.422,4751,78472.082,4901,89376.022,5621,85772.48
 รวมทั้งหมด60,11539,97966.5025,05415,57762.1724,28315,11662.2524,40915,84064.8924,35115,33362.97

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 เมษายน 2562