DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองเชียงราย3,7911,74846.111,66374244.621,61271144.111,48068446.2286155164
 เวียงชัย25321685.38987980.61927985.871049086.541018180.2
 เชียงของ54851193.2521920493.1524523696.3322120592.7625123794.42
 เทิง42640595.072001788919918391.9617815888.7618717694.12
 พาน67346368.8029519265.0830720466.4528416859.1520911454.55
 ป่าแดด13211385.61615285.25656193.85504080382565.79
 แม่จัน1,2491,10888.7147841987.6651845287.2653145485.554445683.82
 เชียงแสน42333980.1419113872.2519913969.8517213176.1614211178.17
 แม่สาย33026580.3017113478.3614211077.461189782.2544787.04
 แม่สรวย1,3281,07080.5761446175.0856841372.7157542974.6157143476.01
 เวียงป่าเป้า83572787.0739727870.0338626668.9137130883.0235031590
 พญาเม็งราย30525884.5913711281.7514111480.8514712182.3112811892.19
 เวียงแก่น65160693.0929426289.1229426389.4628626592.6630729194.79
 ขุนตาล968487.50433683.72473472.34423378.57443681.82
 แม่ฟ้าหลวง1,1681,02487.6750840880.3148639781.6948440884.349841483.13
 แม่ลาว15611473.08774659.74664466.67604473.33674668.66
 เวียงเชียงรุ้ง11610993.97474289.36524178.85504692464086.96
 ดอยหลวง126126100.005252100424210066661004949100
 รวมทั้งหมด12,6069,28673.665,5453,83569.165,4613,78969.385,2193,74771.84,4473,54179.63

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564