DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองน่าน1,24665452.4942722051.5246023751.5241623356.0142422452.83
 แม่จริม28216056.741096357.811457501125952.681337052.63
 บ้านหลวง5555100.002929100161487.513131002020100
 นาน้อย32926179.3315113186.7516113885.7114084601336649.62
 ปัว1,00883883.1343028967.2144834276.3439934486.2241539595.18
 ท่าวังผา44343197.2916916195.2719718995.9418317696.1719118395.81
 เวียงสา40633582.5116113281.9915112280.7916813278.5716813278.57
 ทุ่งช้าง41536788.4318312970.4919315077.7218014379.4419014576.32
 เชียงกลาง18717090.91877080.46737197.26676698.51625995.16
 นาหมื่น343397.06141392.86121191.67121083.33161593.75
 สันติสุข888596.59353394.29403895504896424197.62
 บ่อเกลือ43235381.7122313158.7422417276.7913411686.5713211284.85
 สองแคว20015477.00936367.74584068.97574070.18997373.74
 ภูเพียง857588.24493979.59403690323196.88282796.43
 เฉลิมพระเกียรติ867890.70454088.89454293.33251976292689.66
 รวมทั้งหมด5,2964,04976.452,2051,54369.982,2321,65974.331,9881,51476.162,0821,58876.27

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564