DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองลำปาง2,25996242.5980334142.4784737043.6887943249.1581738346.88
 แม่เมาะ20320098.52848297.62999595.96888596.59848196.43
 เกาะคา42733177.5217714079.118014982.7815812881.0114810772.3
 เสริมงาม246246100.00858397.65959510012512499.2119119100
 งาว42341698.3515415198.0516516398.7919818894.9519118496.34
 แจ้ห่ม706897.142929100302686.671414100141392.86
 วังเหนือ371371100.0014014010013312593.9816516096.9716616096.39
 เถิน50747293.1017615889.7721420093.4622219889.1920217687.13
 แม่พริก646398.44262596.15252392272592.59252496
 แม่ทะ14514499.31726793.06656092.31656092.31504386
 สบปราบ908998.894646100424197.62383797.373232100
 ห้างฉัตร19017592.11716591.55767193.42646093.75584781.03
 เมืองปาน19017994.21756992777090.91907886.67877889.66
 รวมทั้งหมด5,1853,71671.671,9381,39672.032,0481,48872.662,1331,58974.51,9931,44772.6

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564