DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองเชียงใหม่2,34354523.2688916118.1190019721.8999025225.451,00326626.52
 จอมทอง82275992.3436232389.2341137290.5143440693.5537633188.03
 แม่แจ่ม82478495.1539138197.4437235094.0934132996.4830028494.67
 เชียงดาว67365797.6230829395.1333232196.6929227794.8628127096.09
 ดอยสะเก็ด28627295.1014313191.6115214494.7412911589.1511210795.54
 แม่แตง38235993.9817116194.1516915289.9417116395.3217115389.47
 แม่ริม1,7891,01256.5773235448.3666735553.2272034347.6466736154.12
 สะเมิง39529574.681519562.9116111973.9117413477.0115710667.52
 ฝาง94450153.0731721166.5642219947.1630117558.1427917462.37
 แม่อาย1,11776968.8545626157.2445425856.8350630560.2846329062.63
 พร้าว35133796.0116215293.8314813087.8415012784.6714413291.67
 สันป่าตอง35131489.4614512183.4516714285.0317916491.6215914490.57
 สันกำแพง14113092.20635485.71555396.36534686.79454293.33
 สันทราย76871593.1035431689.2734529284.6435130988.0334931389.68
 หางดง22718782.381027775.491058076.19967275836679.52
 ฮอด35730485.151219578.511259777.61109081.821059691.43
 ดอยเต่า16115294.41777293.51676089.55696797.1726590.28
 อมก๋อย1,7201,29175.0681763577.7275651367.8667741561.369242961.99
 สารภี18213373.08774355.84664365.15724765.28855160
 เวียงแหง20817081.73907886.67928188.04966163.54926671.74
 ไชยปราการ30423075.661378763.51439365.03988384.69866676.74
 แม่วาง15113690.07614472.13554072.73625182.26504590
 แม่ออน15914490.57756485.33736487.67706390635790.48
 ดอยหล่อ725272.22281967.86362466.67352674.29262388.46
 กัลยาณิวัฒนา37432386.361601288016213382.11751408017413778.74
 รวมทั้งหมด15,10110,57170.006,3894,35668.186,4354,31267.016,3514,26067.086,0344,07467.52

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564