DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองพังงา30025886.0014311580.4213410578.361279776.38997979.8
 เกาะยาว21620393.98908594.44969295.8311710589.74958387.37
 กะปง1299372.09443272.73624470.97574680.7563867.86
 ตะกั่วทุ่ง48640883.9522519084.4420817081.7320314571.4318012971.67
 ตะกั่วป่า84056266.9037723361.839525464.328723381.1826022486.15
 คุระบุรี43438087.5618617292.4721717379.7218816185.6416414588.41
 ทับปุด21520896.74938995.7887888.641059792.38807492.5
 ท้ายเหมือง50340881.1124418776.6422015068.1822114565.6119613870.41
 รวมทั้งหมด3,1232,52080.691,4021,10378.671,4201,06675.071,3051,02978.851,13091080.53

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563