DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองกระบี่2,3601,26653.641,01358858.051,02456254.8891046651.2155729352.6
 เขาพนม95988792.4939837393.7239235791.0737933287.636531385.75
 เกาะลันตา74374099.6030129297.0135634697.1934133297.3631630997.78
 คลองท่อม96796299.4836836599.1838437898.4437036799.1931730796.85
 อ่าวลึก57456999.1326325195.4423321692.723622997.0320018391.5
 ปลายพระยา33331995.8012511491.213512088.8913912287.771139684.96
 ลำทับ22920790.3911010292.731039289.32998585.86906976.67
 เหนือคลอง77373394.8329826789.635533494.0830529396.0726725595.51
 รวมทั้งหมด6,9385,68381.912,8762,35281.782,9822,40580.652,7792,22680.12,2251,82582.02

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2563