DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองเชียงราย4,6142,03044.001,74778444.881,72681347.11,61873445.361,53874748.57
 เวียงชัย26320477.571207663.331248770.161118475.68927783.7
 เชียงของ54748688.8521117181.0422619988.0523420989.3222320692.38
 เทิง45543294.9520718589.3722220090.0919417891.7519417489.69
 พาน71353374.7529619164.5327116560.8929921471.5729020570.69
 ป่าแดด15714189.81575189.47614675.41605591.67645789.06
 แม่จัน1,3751,14182.9859940567.6165452279.8259149683.9351141380.82
 เชียงแสน43434178.5717912469.2715310769.9318512668.1118214780.77
 แม่สาย46435776.9423117575.7621015071.4317213176.161399769.78
 แม่สรวย1,4841,11475.0764539861.7163537559.0661840465.3762148578.1
 เวียงป่าเป้า93279585.3039131580.5641831876.0841333881.8441930973.75
 พญาเม็งราย34129285.6314913791.9515111777.4814412486.1112610784.92
 เวียงแก่น81872488.5138031783.4236631987.163302979033727481.31
 ขุนตาล1038986.41433581.4483470.83513874.51454191.11
 แม่ฟ้าหลวง1,17193980.1948431765.548732867.3556233459.4346735576.02
 แม่ลาว16912071.01724359.72865563.95825263.41685276.47
 เวียงเชียงรุ้ง15415298.70807391.25645890.63756586.67574884.21
 ดอยหลวง178178100.007878100797898.73757397.336565100
 รวมทั้งหมด14,37210,06870.055,9693,87564.925,9813,97166.395,8143,95267.975,4383,85970.96

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2563