DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองน่าน1,24572458.1547827557.5347630263.4545728762.840522856.3
 แม่จริม25815760.851086055.561035452.431176454.71137061.95
 บ้านหลวง13313299.254949100524688.46545194.445454100
 นาน้อย42040696.672001869321519791.6319217993.2315512983.23
 ปัว1,14381471.2247231065.6849030862.8646532670.1143828164.16
 ท่าวังผา48143390.0217914581.012001628121117482.4618317394.54
 เวียงสา38334489.8215914289.3117215187.7915914591.1914212285.92
 ทุ่งช้าง44236883.2619715478.1718514477.8419614573.9818313071.04
 เชียงกลาง23817774.37896269.661046764.421178572.651097165.14
 นาหมื่น414097.561616100211885.71181688.89181794.44
 สันติสุข847892.86302790413790.24383592.11363494.44
 บ่อเกลือ34330588.9216113483.2315111274.1714111984.414712081.63
 สองแคว19314675.65855564.71977476.29815466.67795974.68
 ภูเพียง1069084.91625385.48524178.85312270.97201890
 เฉลิมพระเกียรติ12312198.37565598.21615895.08565394.64544888.89
 รวมทั้งหมด5,6334,33576.962,3411,72373.62,4201,77173.182,3331,75575.232,1361,55472.75

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563