DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองลำปาง1,86293850.3869336452.5359429850.1771837452.0977334744.89
 แม่เมาะ23722494.5112110990.08999393.94969396.88878294.25
 เกาะคา47044093.6217316997.6918617191.9418216389.5618014681.11
 เสริมงาม24724699.6011611610012011999.1710710497.2858397.65
 งาว45944997.8220519695.6120719091.7916815793.4517215992.44
 แจ้ห่ม16115898.14767497.37736994.52747195.95524892.31
 วังเหนือ402402100.0019319299.4818218098.914914899.3310810799.07
 เถิน61858694.8227426094.8926624893.2323520687.6621819087.16
 แม่พริก8181100.0028281002626100353497.14373697.3
 แม่ทะ198198100.00949398.94878496.55686798.53585798.28
 สบปราบ12212199.18616098.36545398.154242100474697.87
 ห้างฉัตร22721494.27767193.42817693.83938793.55767193.42
 เมืองปาน22021095.45898089.891059691.43957882.11867688.37
 รวมทั้งหมด5,3044,26780.452,1991,81282.42,0801,70381.882,0621,62478.761,9791,44873.17

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2563