DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองเชียงใหม่1,63152332.071,13728525.0763520331.9728217863.1224215061.98
 จอมทอง86079392.2132029090.6350445890.8733331293.6929426790.82
 แม่แจ่ม85080094.1243839489.9540235488.0633130993.3532731195.11
 เชียงดาว75170093.2134529786.0933130993.3533532396.4232531596.92
 ดอยสะเก็ด34031893.5316314488.3416815793.4514613089.041169985.34
 แม่แตง42739692.7419317188.620718890.8219918793.9717415890.8
 แม่ริม1,8971,09057.4674637950.872138653.5466635853.7572136150.07
 สะเมิง38928372.751308061.5417312069.3619112867.0218611762.9
 ฝาง1,13554047.5845519442.6437719952.7947621745.5933719256.97
 แม่อาย1,13373865.1448828057.3838722758.6648027356.8844826458.93
 พร้าว36033693.3314512686.916114086.9616714788.0214613693.15
 สันป่าตอง38532083.1218813873.419715578.6817813776.9715012885.33
 สันกำแพง22917978.1713010580.77665380.3533158.49544481.48
 สันทราย69864692.5527224088.2431627286.0833029188.1832125980.69
 หางดง28421475.351279474.021238468.291108577.271027371.57
 ฮอด46941388.0622020291.8221618384.7219816583.33977779.38
 ดอยเต่า18717694.12868093.02797696.2817896.3746891.89
 อมก๋อย1,8541,59786.1479561777.6180863178.0982467081.3176060779.87
 สารภี21416376.17996565.66865159.3965658.33946164.89
 เวียงแหง21017884.76957983.16827287.8796683.54806986.25
 ไชยปราการ37328375.8717612168.751569762.181148171.051409668.57
 แม่วาง18216691.21757194.67756282.67655889.23675480.6
 แม่ออน16214891.36726590.28535094.34807593.75575698.25
 ดอยหล่อ625283.87201890252184332369.7292482.76
 กัลยาณิวัฒนา37132687.8718916185.1917213779.6516614285.5413611383.09
 รวมทั้งหมด15,45311,37873.637,1044,69666.16,5204,68571.866,0134,52075.175,4774,09974.84

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 23 ตุลาคม 2563