DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองเชียงราย5,2332,18641.771,78880845.191,79779344.131,84183145.141,89486045.41
 เวียงชัย34425674.421338966.921379065.691429768.3114910167.79
 เชียงของ59843572.7424815662.922613861.0624514960.8225418271.65
 เทิง45941690.6320517786.3418215484.6221017683.8121018286.67
 พาน78656471.7632318757.893001775933422065.8731620966.14
 ป่าแดด17010260.00754154.67644164.06724461.11584577.59
 แม่จัน1,3221,02777.6954938469.9550334768.9952537771.8156839569.54
 เชียงแสน48336575.5723013659.1319912763.8219813869.718113474.03
 แม่สาย36526472.3318212065.931379166.421159078.261389367.39
 แม่สรวย1,5571,11071.2963640463.5267138357.0866441762.869940958.51
 เวียงป่าเป้า96773475.9044524655.2843222050.9342630170.6642031775.48
 พญาเม็งราย40426866.3418712466.3116710965.2715610164.7414411378.47
 เวียงแก่น1,02985883.3841528167.7138027371.8437230581.9940332680.89
 ขุนตาล898191.01332884.85362980.56484287.5393384.62
 แม่ฟ้าหลวง1,08082176.0247129362.2147930764.0946428862.0746533070.97
 แม่ลาว19410855.67914448.35933941.94764153.95713954.93
 เวียงเชียงรุ้ง15214293.42686189.71574884.21584679.31655889.23
 ดอยหลวง16916195.27756181.33695782.61675785.07797594.94
 รวมทั้งหมด15,4019,89864.276,1543,64059.155,9293,42357.736,0133,72061.876,1533,90163.4

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562