DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองน่าน1,25271757.2742925960.3746424051.7247028159.7945124654.55
 แม่จริม28221074.4714110171.631278062.991116255.861026664.71
 บ้านหลวง625995.16212095.24171694.12282485.71262180.77
 นาน้อย42238791.7117515890.2916213784.5718916486.7719317389.64
 ปัว1,19981567.9744929064.5945127961.8650832163.1951333966.08
 ท่าวังผา47538080.0020814569.7120514168.7820317083.7415813082.28
 เวียงสา48343690.2721117884.362001728619717488.3216815290.48
 ทุ่งช้าง40629472.411579963.06160104651649759.1519312464.25
 เชียงกลาง19915175.88725170.83774963.64856070.59987475.51
 นาหมื่น585187.93332781.82282485.71252392191789.47
 สันติสุข565496.432424100242083.33212095.24232295.65
 บ่อเกลือ35731588.2416312375.4616312476.0715111173.5116013584.38
 สองแคว20415073.53665684.85675277.61835869.881045956.73
 ภูเพียง13711684.67716185.92584475.86463882.61423992.86
 เฉลิมพระเกียรติ12412096.77554785.45444295.45524892.31605795
 รวมทั้งหมด5,7164,25574.442,2751,63972.042,2471,52467.822,3331,65170.772,3101,65471.6

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562